top of page

Lid worden

Word lid van onze federatie & geniet van onze vele voordelen

Lidmaatschap

Een beroepsvereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. De FFBNL tracht de belangen van alle fasciatherapeuten te behartigen, of je nu net aan de opleiding gestart bent of reeds een ervaren rot in het vak bent.
Om zo goed mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, m.a.w dat we zo veel mogelijk leden hebben. Lid worden heeft vele voordelen. Je vindt ze opgesomd onder deze rubriek, alsook de procedure om lid te worden. En nu, inschrijven maar!


Voordelen van een lidmaatschap:
 

  • Naast de mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA-polis, waarin je verzekerd bent in de uitoefening van fasciatherapie en somato-psycho-pedagogie, hebben de FFBNL-leden ook gratis recht op:

  • Mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA- polis.

  • Vermelding van naam en praktijkadres op de ledenlijst die op aanvraag naar geïnteresseerden (patiënten, artsen, etc) verstuurd wordt.

  • Vermindering van de deelnameprijs voor activiteiten georganiseerd door FFBNL.

  • Mogelijkheid tot de aankoop van een eigen naambord met logo en de aankoop van naamkaartjes voorzien van een afsprakenrooster. Te bestellen via het economaat.

  • Deelnamen aan Regionale Intervisie Groepen

Lidgelden

In het kader van een nauwere samenwerking tussen FFBNL en Axxon zijn er belangrijke verschuivingen in het betalen van het lidgeld.

De reden voor deze samenwerking ligt voornamelijk in de mogelijkheid die er door Axxon gecreëerd wordt, dat we onder de grote koepel van de kinesitherapie een ABCIG kunnen vormen.

Een Axxon Belgian Clinical Interest Group bestaat uit een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigen.
FFBNL vertegenwoordigt met steun van Body Mind Academy en Fascia College het deeldomein ‘fasciale kinesitherapie’.

Het doel van ABCIG fasciale kinesitherapie is om binnen Axxon een overlegplatform op te richten voor fasciale kinesitherapie door specifieke peer-reviews te organiseren, specifieke verwachtingen en problemen te bespreken en wetenschappelijke informatie te verschaffen aan Axxon-leden.

Daarnaast levert ABCIG fasciale kinesitherapie experts af aan Axxon om stevige dossiers samen te stellen en deze te verdedigen bij de stakeholders, zoals de overheid.

Een derde belangrijke doelstelling is de internationale verdediging van fasciale kinesitherapie binnen de World Confederation for Physiotherapy in subgroups of network groups.

Lid worden

Verschillende mogelijkheden betaling lidgelden 2022:

Optie 1: FF + AXXON (ABCIG FASCIALE) + BA POLIS

€ 95,00 FF + € 170,00 + € 265,00 = €530,00

Optie 2: FF + AXXON (ABCIG FASCIALE)

€ 95,00 FF + € 265,00 = € 360,00

Optie 3: FF + BA POLIS

€ 195,00 + € 170,00 =€365,00

Optie 4: ENKEL FF

€ 195,00

Tweede lid familie & studentenkorting lidgeld FF.

Wil je lid worden van onze federatie? Dat kan!

bottom of page